INFORMACJE O STANIE ZDROWIA PACJENTA W ODDZIALE COVIDOWYM

Print Friendly, PDF & Email

W związku ze szczególnym warunkami i organizacją pracy w oddziale covidowym, informujemy, że informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów będą udzielane przez lekarzy pod numerami telefonu:

 

–  14 66 21 362  – oddział „covidowy wewnętrzny” w godzinach od 13:00 do 14:30 oraz od 20:00 do 21:00

–   14 66 21 496  – oddział „covidowy płucny” w godzinach od 13:00 do 14:30.

 

Są to najdogodniejsze godziny do udzielania informacji ze względu na organizację pracy w oddziale, jednak może się zdarzyć, że również w tych godzinach lekarze mogą być chwilowo niedostępni.

Ponadto przypominamy, że informacja o stanie zdrowia pacjenta może być udzielona wyłącznie osobie upoważnionej przez pacjenta, wskazanej przy przyjęciu do oddziału lub w dokumentacji medycznej.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu