Inwestycje w SP ZOZ w Brzesku w 2007 roku

Print Friendly, PDF & Email

Mając na uwadze podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych w naszym Zespole, w 2007 roku dokonano inwestycji w infrastrukturę, sprzęt medyczny, wyposażenie pomieszczeń oraz w informatyzację Zespołu.

Zakupiono sprzęt medyczny niezbędny do ratowania życia, m.in. defibrylatory, respiratory, doposażono pracownie diagnostyczne w sprzęt specjalistyczny, m.in. gastroskop, rektoskop, bronchofiberoskop, ureterorenoskop, Holcard – system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego, zakupiono kardiotokograf dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz oprzyrządowanie do laparoskopu dla Bloku Operacyjnego. Oddziały szpitalne doposażono również w pompy infuzyjne dwustrzykawkowe. Pracownia Endoskopii i USG wzbogaciła się o myjnię do endoskopów. Koszty związane z zakupem sprzętu medycznego stanowią największy procent poniesionych nakładów.

Ogółem inwestycje w 2007 roku to kwota 1 041 782,05 zł w tym dotacje organu założycielskiego to 275 978,49 zł, inne dotacje – 340 843,51 zł oraz wkład własny 424 960,05 zł.

Szczegółowe zestawienie nakładów inwestycyjnych poniesionych w roku 2007 przez SP ZOZ w Brzesku przedstawia tabela poniżej.

Zakres zadania Koszty ogółem Dotacja
organu
założycielskiego
Udział
środków
własnych
Pozostałe dotacje
Zestaw
komputerowy
5 262,00 5 262,00
Komplet mebli 5 215,00 5 215,00
Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
3 531,00 3 531,00
Optyka Hopkins Ii, 70′ 6 913,27 6 913,27
Defibrylator z monitorem
EKG
26 964,00 26 964,00
Elektrokardiograf AsCARD z wózkiem 5 457,00 5 457,00
Aparat Duoter LT z
wyposażeniem
4 407,33 4 407,33
Urządzenie do
kriochirurgii
4 066,00 4 066,00
Lampa terapeutyczna
płyta emitująca UVB
7 918,00 7 918,00
Autorefraktometr 18 500,00 18 500,00
Respirator transportowy 20 827,53 20 827,53
Fantom ALPHA 3 672,20 3 672,20
Rozbudowa cyfrowego rejestratora
rozmów
4 111,40 4 111,40
Stolarka aluminiowa
z montażem
11 559,40 7 359,40 4 200,00
Kserokopiarka 15 860,00 15 860,00
Kardiomonitor 37 630,85 37 630,85
Łóżko do intensywnej opieki medycznej 24 103,43 24 103,43
Pulsoksymetr 2 szt 8 763,30 8 763,30
Holcard – system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego 8 988,00 8 674,89 313,11
Bronchofiberoskop FB-18 V 40 000,00 28 500,00 11 500,00
Rektoskop 4 384,75 4 384,75
Patelnia elektryczna 4 965,40 4 965,40
Ureterorenoskop 17 078,27 17 078,27
Oprzyrządowanie do laparoskopu 22 287,03 6 143,52 16 143,51
Wytwornica pary 27 000,00 27 000,00
Kardiotokograf 23 968,00 19 968,00 4 000,00
Respirator system 760 NPB 840 54 987,30 25 629,00 29 358,30
Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
AP 22
3 531,00 3 531,00
Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
AP 22
3 531,00 3 531,00
Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
AP 22
3 531,00 3 531,00
Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
AP 22
3 531,00 3 531,00
Pompa infuzyjna
dwustrzykawkowa
AP 22
3 531,00 2 062,00 1 469,00
Myjnia do endoskopów 75 435,00 75 435,00
Bronchofiberoskop FB-18 V 47 936,00 47 936,00
Patelnia elektryczna 7 318,78 7 318,78
Zlew 3 599,00 3 599,00
Nosze Stryker M1 28 301,50 28 301,50
Defibrylator Lifepak 12 35 534,70 35 534,70
Ssak do ambulansu 3 892,66 292,49 3 600,17
Respirator transportowy 20 908,00 20 908,00
Krzesełko kardiologiczne 5 778,00 5 778,00
Ambulans sanitarny 232 563,63 232 563,63
Gastroskop 64 949,00 64 949,00
Projekt modernizacji apteki 8 540,00 8 540,00
Aktualizacja dokumentacji O/Anestezjologii 5 002,00 5 002,00
Projekt budowlano-architektoniczny poprawy funcjonalności GOZ Dębno 7 320,00 7 320,00
Licencje 58 628,32 58 628,32
RAZEM 1 041 782,05 275 978,49 424 960,05 340 843,51

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu