IV Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy dla Szkół Podstawowych

Print Friendly, PDF & Email

Ratownicy medyczni, pracownicy SP ZOZ w Brzesku Zbigniew Słota, Krzysztof Cira wzięli udział w dniu 20 czerwca 2017r. w IV Powiatowym Turnieju Pierwszej Pomocy dla Szkół Podstawowych, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej. Celem akcji organizowanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej Piotra Toty pod patronatem Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy i Dyrektora SP ZOZ w Brzesku Adama Smołuchy jest  propagowanie wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  osobom, które takiej pomocy potrzebują, zarówno ofiarom wypadków jak i różnego rodzaju stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Dyrektor Szkoły zaprosił do współudziału w organizacji turnieju miejscową Ochotniczą Straż Pożarną oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego z SP ZOZ w Brzesku.  Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem zawodów, w tym właściwej i profesjonalnej oceny zadań wykonywanych przez poszczególne zespoły czuwali sędziowie z różnych grup ratowniczych w tym Ratownicy medyczni z SP ZOZ w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu