Jubileusz XXX-lecia nowego Szpitala

Print Friendly, PDF & Email

Już 15 kwietnia szpital w Brzesku będzie uroczyście obchodził jubileusz 30 lat działalności w nowym obiekcie, przy ulicy Kościuszki 68. Jakkolwiek historia lecznictwa w mieście sięga czasów średniowiecza – rocznicowe wydarzenia to doskonała okazja do nadania placówce, pierwszego w jej historii sztandaru oraz Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia – mówi Józefa Szczurek – Żelazko, dyrektor SP ZOZ Brzesko. – W ostatnich latach szpital przeszedł ogromne zmiany. To zasługa pracowników szpitala, samorządu powiatu brzeskiego na czele ze starostą Andrzejem Potępa i jego dwoma poprzednikami, samorządu wojewódzkiego, wielu darczyńców, sponsorów oraz władz gminy powiatu brzeskiego.

Uroczystości (do udziału zaproszono nie tylko gości honorowych, ale mogą w niej wziąć udział także mieszkańcy miasta i powiatu) rozpocznie msza w intencji pracowników placówki. Zaplanowano ją w samo południe – o godzinie 12 w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła. Podczas nabożeństwa zostanie poświęcony sztandar szpitala. Godzinę później, w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym odbędzie się okolicznościowa uroczystość jubileuszowa. Wtedy zaplanowano przekazanie sztandaru oraz wręczenie szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia oraz Certyfikatu „Szpital Przyjazny Dziecku”. Oczywiście będzie także prezentacja szpitala oraz występ artystyczny.
Pierwszy szpital w Brzesku został ufundowany przez Grzegorza z Sanoka –arcybiskupa
Lwowskiego około 1440 roku. W roku 1505 Katarzyna i jej syn Jan Helsztyński, wypełniając wolę zmarłego męża i Ojca Spytka z Melsztyna –fundują w Brzesku szpital i kościół szpitalny. Szpital znajdował się z tyłu kościoła szpitalnego pod wezwaniem św. Ducha. W czasie najazdu szwedzkiego spłonął i do roku 1678 nie został w całości odbudowany.
W kilkanaście lat później nadal był w bardzo złym stanie. Pieczę nad szpitalem oraz kościołem miał proboszcz parafii św. Jakuba. W dniu 30 lipca 1898 Rada Gminna rozpatrywała sprawę budowy szpitala powiatowego. Nawiązując do uchwały Rady Powiatowej w Brzesku z dn. 9 lutego 1898 w sprawie budowy szpitala  z okazji 50 rocznicy panowania Cesarza Franciszka I , którego imię miał otrzymać szpital. W roku 1898 odstąpiono do tej decyzji na rzecz budowy domu dla ubogich, który pełnił funkcję szpitala do czasu pożaru w roku 1904. W roku 1914 wybudowano przy obecnej ulicy Czarnowiejskiej budynek murowany z cegły na pomieszczenia szpitala- budynek istnieje do dnia dzisiejszego-nie spełnił on nigdy roli szpitala ,ale był to dom dla ubogich i bezdomnych. Początki obecnego szpitala sięgają 1943 roku-szpital mieścił się w budynku łaźni miejskiej.
W okresie okupacji trzeba wspomnieć o prywatnym szpitaliku zakładowym przy Browarze
Okocim. W roku 1945 szpital  z łaźni został przeniesiony do budynku Gimnazjum i Liceum przy ul. Kościuszki 33, gdzie szpital mieścił się do czasu oddania do użytku nowego budynku w dniu 14 marca 1983 roku. Po remoncie opuszczonego budynku starego szpitala uruchomiono 2 oddziały Chorób Płuc. Oddziały te funkcjonowały do roku 2000, kiedy to w miejsce likwidowanego pierwszego oddziału Chorób Płuc  od dnia pierwszego stycznia 2000 roku uruchomiono Oddział Opiekuńczo –Leczniczy. Aktualnie szpital powiatowy im. L. Rydygiera w Brzesku zlokalizowany jest tylko w budynku  przy ulicy Kościuszki 68.

Dokładnie 14 marca 1983 roku rozpoczęła się nowa era w dziejach brzeskiego szpitala. Placówka została przeniesiona do nowego budynku, w którym mieści się do dzisiaj. W ostatnim czasie obiekt został gruntownie zmodernizowany. 11 oddziałów szpitalnych, trzy oddziały dzienne, 31 poradni specjalistycznych, zespoły ratownictwa medycznego, podstawowa opieka zdrowotna, świadczona w trzech przychodniach i blisko 800 zatrudnionych na etatach, do tego osoby pracujące na umowach cywilnych (około stu). Do tego budżet w kwocie około 60 milionów złotych, dywersyfikacja dochodów i coraz lepsza marka w gronie szpitali powiatowych w Polsce. Dowodem tego będzie nadany placówce Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Od kilkunastu lat placówka jest gruntownie modernizowana. Brzeska lecznica jest jedną z niewielu tego typu placówek w Polsce, która w ciągu kilku lat zwiększyła ofertę usług: z 22 do 31 przychodni specjalistycznych, przybyło kilka nowych oddziałów. W ostatnich 10 latach na remont i zakupy sprzętu medycznego placówka wydała kilkadziesiąt milionów złotych. Dzisiaj jest to największy pracodawca na terenie miasta i powiatu brzeskiego.
Wyremontowano m.in. szpitalny oddział ratunkowy, który  jest  jednostką organizacyjną szpitala powiatowego w Brzesku. Przed kilkoma laty został on włączony do  systemu ratownictwa medycznego Województwa Małopolskiego. Remont szpitalnego oddziału ratunkowego oraz zakup nowoczesnego sprzętu nie byłby możliwy, gdyby nie dotacja unijna. Zdaniem dyrektor szpitala Józefy Szczurek – Żelazko to wszystko zwiększa możliwości diagnostyki pacjentów i skuteczniejszego niesienia im pomocy. Kolejnym krokiem związanym z powstaniem i działalnością szpitalnego oddziału ratunkowego jest urządzenie lądowiska dla helikopterów. Powstanie ono w bezpośrednim sąsiedztwie placówki. Oddanie do użytku lądowiska dla helikopterów sprawi, że brzeska lecznicza stanie się jedną z najnowocześniejszych nie tylko w Małopolsce, ale także w skali kraju. 
Szpital w Brzesku to placówka przyjaźnie nastawiona do dzieci i małych pacjentów. Kiedy przed kilkoma laty określono kierunki rozwoju ZOZ-u, jednym z priorytetów nakreślonych w strategii, była ginekologia i położnictwo oraz opieka nad dziećmi. Od lat placówka inwestuje w zakup sprzętu i remont pomieszczeń: zarówno oddziału ginekologiczno – położniczego, jak i noworodków. Dzięki temu szpital, jako jeden z pierwszych w regionie, uzyskał certyfikat „Szpital Przyjazny Dziecku”. Dodajmy, że w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia działa Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w szpitalu w Brzesku. Zajmuje się opieką nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z różnego rodzaju schorzeniami narządu ruchu. Stosowane w Ośrodku metody pracy wspomagają rozwój dzieci i młodzieży, dając szanse usprawnienia ruchowego, poznawczego i emocjonalnego. Realizuje wielospecjalistyczną, kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego), oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Polega ona  na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia oraz na określeniu liczby, częstotliwości, rodzaju, kolejności wykonywania świadczeń.
Szpital w Brzesku zmienił się ostatnimi laty nie do poznania. Placówka sporo inwestuje. Są to działania, których celem jest poprawa warunków leczenia pacjentów, ale także warunków pracy zatrudnionych tutaj lekarzy, średniego personelu medycznego oraz pozostałych pracowników szpitala.  Ostatnio wyremontowano pomieszczenia po byłym Punkcie Krwiodawstwa. Dzisiaj w tym miejscu zostały uruchomione Poradnie Immunologiczna oraz Poradnia Reumatologiczna. Do tej pory te poradnie funkcjonowały razem z Poradnią Neurologiczną, ale szpital realizuje od roku  programy lekowe terapii biologicznej w chorobach reumatycznych i trzeba było oddzielić te poradnie – tłumaczy dyrektor Szczurek – Żelazko.
Placówka ma bardzo bogatą ofertę usług medycznych: świadczonych zarówno na oddziałach jak też w poradniach specjalistycznych. Nowe oddziały pozwalają zwiększyć ofertę szpitala, poprawia to stan bezpieczeństwa mieszkańców Brzeska i powiatu. Wszystkie usługi finansowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital realizuje kilka programów finansowanych ze środków unijnych. Jednym z nich jest program; „E-pacjent w SPZOZ w Brzesku”. W tym przypadku chodzi podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych. Został on sfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W sumie na ten cel placówka wyda  3.5 miliona złotych: z czego ponad 2.6 miliona złotych to dotacja Unii Europejskiej.  Projekt obejmie wszystkie jednostki organizacyjne Zespołu – oddziały szpitalne, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne, zespół poradni specjalistycznych, zespół lecznictwa stomatologicznego, rehabilitację oraz jednostki podstawowej opieki zdrowotnej wraz z Ośrodkiem Zdrowia w Woli Dębińskiej, Jadownikach i Uszwi.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu