Kampania informacyjno-edukacyjna nt. profilaktyki

Print Friendly, PDF & Email

Podczas tegorocznych obchodów Gminnych Dożynek w miejscowości Doły, które odbyły się 13 sierpnia, został zorganizowany punkt informacyjno-edukacyjny w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego. Pielęgniarki z SP ZOZ w Brzesku prowadziły kilkugodzinne konsultacje z uczestnikami uroczystości, którzy mogli uzyskać wszelkie informacje o prowadzonym projekcie oraz dowiedzieć się, w jaki sposób mogą zapisać się na badania. Pielęgniarki informowały także o profilaktyce nowotworowej. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu poszerzenie świadomości mieszkańców powiatu brzeskiego na temat profilaktyki zdrowotnej oraz zachęcenie do skorzystania z badań kolonoskopowych oraz udogodnień, z których w ramach projektu pacjenci mogą skorzystać.

Rejestracja na badania oraz informacje o projekcie:

Tel: 519 317 007

SP ZOZ w Brzesku, III piętro, pokój 369 w godzinach 700-1435

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu