Nowa karetka w szpitalu dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego i Starostwa Powiatowego w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

miniaturaSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, stosownie do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego otrzymał w drodze przekazania Ambulans typu C Renault Master, o wartości blisko 300 tys. złotych, z zabudową medyczną. Pozyskanie nowoczesnego ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego, działających w ramach Systemu Państwowego  Ratownictwa Medycznego było możliwe dzięki dotacji Wojewody Małopolskiego w wysokości 275 555,00 zł. , udzielonej na wniosek Powiatu Brzeskiego, przy wsparciu finansowym  Starostwa Powiatowego w Brzesku w kwocie 14 426,51 zł.
Ambulans posiadający mocną jednostkę napędową, spełniający przewidziane przepisami normy, wyposażony m.in. w nowoczesne nosze samojezdne, wielopoziomowe przyczyni się
do dalszej poprawy bezpieczeństwa medycznego pacjentów znajdujących się w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Przekazania ambulansu na ręce Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa lek. Adama Smołuchy i Koordynatora Zespołów Ratownictwa Medycznego tutejszego Szpitala – lek. Katarzyny Gierczyńskiej dokonał Starosta Brzeski Andrzej Potępa.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu