Karetki z satelitarnym monitoringiem

Print Friendly, PDF & Email

PIC04805.JPGKaretki z Powiatu Brzeskiego szybciej docierać będą do potrzebujących pomocy medycznej.  W ambulansach rozpoczęło się montowanie systemu satelitarnego GPS.  Program systemu monitoringu satelitarnego obejmie wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w całej Małopolsce. – Pozwoli na identyfikacje tych zespołów: ustalenie ich położenia, jak również określenie ich statusu: czy są w trkacie dojazdu, trwania akcji ratunkowej, czy też powrotu do stacji. Pozwoli to na lepsze zarządzane systemem ratownictwa medycznego w Małopolsce – mówi Józefa Szczurek-Żelazko, dyrektor brzeskiego szpitala. Dyspozytor,  po ustaleniu miejsca, skąd wzywana jest pomoc, przekazuje wezwanie zespołowi który znajduje się najbliżej. Ponadto dyspozytor cały czas będzie miał podgląd  gdzie znajdują się poszczególne zespoły nie tylko z terenu danego powiatu.
To ważne zwłaszcza gdy  do zdarzenia dochodzi na granicach powiatów – dodaje Józefa Szczurek Żelazko. Nowoczesny system  monitoringu satelitarnego z pewnością wpłynie na unowocześnienie zarządzania systemem ratownictwa i poprawę komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi (straż, policja). Karetki zostaną połączone z bazą danych o pacjentach. Chorzy  nie będą musieli kilkakrotnie podawać swoich danych osobowych. Dotyczyć to będzie również tych pacjentów u których były wcześniejsze wizyty pogotowia- podkreśla Józef Gawron, zastępca dyrektora brzeskiego szpitala ds. Logistyki i Administracji.   Karetki pogotowia zostaną wyposażone dodatkowo w specjalne tablety medyczne – lekarz, czy ratownik medyczny  będzie mógł przesłać do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dane o stanie zdrowia pacjenta. Dzięki czemu pracownicy  szpitalnego oddziału ratunkowego  będą wiedzieli  w jaki sposób przygotować się na przyjecie chorego; np. zespół chirurgów będzie mógł przygotować się do operacji- dodaje J. Gawron. System pomoże też w logistyce. Pokaże np.  zużycie i zapasy  paliwa, będzie przypominał o serwisowaniu jak również posłuży do monitoringu czasu pracy poszczególnych pracowników. Projekt “Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” realizowany jest przez Województwo Małopolskie, którym partnerem jest SP ZOZ w Brzesku. Program dofinansowany jest w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu Powiatu Brzeskiego. Wdrożenie systemu w Brzesku pochłonie blisko pół miliona złotych z  czego osiemdziesiąt tysięcy złotych przeznaczył samorząd powiatu.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu