Kolejne środki finansowe przekazane dla szpitala!

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym w naszym Szpitalu miało miejsce uroczyste podpisanie dwóch umów przekazania środków finansowych na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia.

Z tej okazji Szpital odwiedzili Pani Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita oraz Starosta Brzeski Pan Andrzej Potępa.
 

Pierwsza z umów dotyczyła przekazania funduszy na zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Na podstawie tej umowy, zawartej z Wojewodą Małopolskim, szpital otrzyma kwotę 605 tysięcy złotych na zakup bodypletyzmografu z funkcją TLCO, wideobronchoskopu, 5 łóżek intensywnej terapii i kompresora medycznego.

Dodajmy, że w marcu tego roku szpital otrzymał już jedno dofinansowanie w wysokości 595 tysięcy złotych. ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego na modernizację instalacji gazów medycznych.

Dzięki drugiej umowie, podpisanej w dniu dzisiejszym ze Starostą Brzeskim, do szpitala trafi nowoczesna karetka o wartości 600 tysięcy złotych!

80 procent tej kwoty pochodzi z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dla Powiatu Brzeskiego na zakup ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Brzesku. Natomiast pozostałą kwotę w wysokości 120 tysięcy złotych Powiat Brzeski pokrył ze środków własnych. W ten sposób jeszcze w tym roku do naszych pacjentów trafi nowy ambulans.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie podkreślali ogromną rolę wzajemnej współpracy na różnych szczeblach władz lokalnych, samorządowych i rządowych. Efekt tej współpracy widać między innymi w pozyskiwanych środkach finansowych.

 

Pani Poseł i Pan Wojewoda złożyli na ręce pani Dyrektor Alicji Syty podziękowania dla Pracowników szpitala za ich codzienny wysiłek wkładany w opiekę nad pacjentami. Pan Starosta dodatkowo potwierdził ogromną wolę dalszej współpracy na rzecz mieszkańców i pacjentów oraz rozwoju szpitala powiatowego w Brzesku.

Pani Dyrektor Syty podziękowała wszystkim przybyłym przedstawicielom władz za dotychczasowe działania i przekazane środki finansowe. Szczególne podziękowania popłynęły do Pani Poseł Józefy Szczurek -Żelazko, która nieustannie wspiera Szpital i aktywnie przyczynia się do pozyskiwania środków na dofinansowanie prowadzonych przez nasz Szpital inwestycji.  Jednocześnie pani Dyrektor wyraziła nadzieję na dalszą współpracę zarówno z Panem Wojewodą Łukaszem Kmitą, jak i z Panem Starostą Andrzejem Potępą w realizacji kolejnych inwestycji planowanych w SPZOZ w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu