Kolonoskopia w brzeskim szpitalu

Print Friendly, PDF & Email

To dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu brzeskiego. W naszym szpitalu nadal będą realizowane badania przesiewowe raka jelita grubego. To kontynuacja programów realizowanych w tej placówce przez ostatnie dwa lata i finansowanych z funduszy unijnych. Tym razem kolonoskopia będzie wykonywana przez trzy lata (2019-2021) w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia, które na ten cel przekazało ponad 400 tys. zł.

Ministerialny program jest skierowany do pacjentów w wieku 50-65 lat. Mogą z niego skorzystać także osoby w wieku 40-49 lat mające bliskiego krewnego, u którego rozpoznano raka jelita grubego, a także osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha lub zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej.

Z badania nie mogą skorzystać natomiast pacjenci, u których stwierdzono objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego, a także osoby, które kolonoskopię miały wykonaną w ostatnich 10 latach.

Ma to związek z profilaktycznym charakterem realizowanego programu. Lekarze podkreślają, iż profilaktyka raka jelita grubego jest bardzo ważna, jest to bowiem najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy po chorobie płuc, żołądka i prostaty u mężczyzn, a także raka piersi oraz płuc u kobiet. Przyczyną wysokiej umieralności na raka jelita grubego jest wciąż zbyt późne zgłaszanie się pacjentów do badań kolonoskopowych. Rak jelita grubego z reguły rozwija się powoli. Choroba na samym początku przebiega bezobjawowo, dopiero w późniejszym jej stadium dochodzi do utraty wagi, anemii, czy zmiany rytmu wypróżnień. Wczesne zdiagnozowanie nowotworu jelita grubego daje szansę na całkowite wyleczenie

Osoby zainteresowane wykonaniem kolonoskopi, mogą się kontaktować z SP ZOZ w Brzesku. Informacja tel. pod nr tel. 519 317 007 lub 14 6621 429

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu