Komunikat dot. przyjęć planowych do szpitala

Print Friendly, PDF & Email

Informuję, iż z dniem dzisiejszym, tj. 18.01.2017r., wstrzymuję do odwołania przyjęcia pacjentów planowych do Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii oraz do Oddziału Chorób Płuc, z uwagi na zwiększoną zgłaszalność do Szpitala pacjentów z chorobami infekcyjnymi.

                                                                                                                   Z-ca Dyrektora
                                                                                                 ds. Lecznictwa SP ZOZ w Brzesku
                                                                                                                lek. Adam Smołucha

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu