KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

Print Friendly, PDF & Email

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wznowienia działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym, pragnę poinformować Państwa, iż przywrócenie normalnej działalności oddziału, ze względu na niewystarczającą liczbą lekarzy anestezjologów, w chwili obecnej nie jest możliwe. Część lekarzy anestezjologów dyżurujących do tej pory w szpitalu, w czasie epidemii koronawirusa nie może pełnić dyżurów, stosując się do obowiązującej zasady ograniczania ilości miejsc pracy. Obecnie borykamy się z problemem zabezpieczenia w pierwszej kolejności działalności Bloku Operacyjnego w zakresie wykonywania operacji pilnych, ratujących życie oraz działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie leczeni są najciężej chorzy pacjenci.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy jest oddziałem o charakterze zabiegowym, co oznacza, że znaczna część Pacjentek przyjmowanych do oddziału wymaga zabiegów operacyjnych, w tym nagłych cięć cesarskich. Wiąże się to z koniecznością całodobowego zabezpieczenia anestezjologicznego, którego w chwili obecnej, z przyczyn niezależnych od nas, szpital nie jest w stanie w sposób ciągły zapewnić. Dodatkowo brak całodobowego zabezpieczenia anestezjologicznego uniemożliwia spełnienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, co w ogóle jest warunkiem funkcjonowania oddziału.
Dla nas najważniejsze jest zdrowie i życie naszych Pacjentów. Zdając sobie sprawę, że obecnie nie możemy zapewnić całodobowo opieki na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wymogami Ministerstwa Zdrowia, po wnikliwym przeanalizowaniu sytuacji, Dyrekcja szpitala podjęła decyzję o dalszym czasowym zawieszeniu funkcjonowania oddziału. Przywrócenie funkcjonowania oddziału nastąpi w sytuacji, kiedy bezpieczeństwo pacjentek i noworodków będzie mogło być w pełni zapewnione.

Adam Smołucha
Dyrektor SPZOZ w Brzesku
Brzesko dn. 28.04.2020

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu