Komunikat Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPGw sprawie: odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych  w oddziałach szpitalnych 1987-1991 oraz zgonów pacjentów z lat 1977-1981, a także historii choroby wszystkich poradni SP ZOZ  w Brzesku do roku 1991.

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku – stosownie do  § 50 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.247 poz.1819) informuje, iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych  SP ZOZ w Brzesku w latach 1987-1991 oraz dotyczącej zgonów pacjentów z lat 1977-1981,a także historii choroby wszystkich poradni SP ZOZ w Brzesku  do roku 1991.

Osoby  zainteresowane  uzyskaniem  dokumentacji  medycznej  tj.  pacjent,  jego przedstawiciel  ustawowy,  a  w  razie  jego  śmierci  –  osoba  przez  niego   upoważniona do  uzyskania  dokumentacji  medycznej  w  przypadku  jego  zgonu  –  mogą  odebrać przedmiotową  dokumentację  po  uprzednim  złożeniu  wniosku w  Składnicy  Akt   SP  ZOZ  w  Brzesku  przy   ul. Kościuszki  68, tel.0-14 66 21 270  w  terminie do 30 dni od  daty  ukazania się  niniejszego  ogłoszenia.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu