Komunikat Dyrektora SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPGKOMUNIKAT DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

w sprawie: odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych 1992 oraz zgonów pacjentów z lat 1983 – 1984 .

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku – stosownie do art. 75 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 177z późn. zm.) informuje, iż planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych SP ZOZ w Brzesku w latach 1992 oraz zgonów pacjentów z lat 1983 – 1984.

Zgodnie z § 75 ust 1 w/w rozporządzenia dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby, o której mowa w § 8 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia, tj. upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji na podstawie oświadczenia pacjenta zamieszczonego w indywidualnej dokumentacji wewnętrznej.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a w razie jego śmierci – osoba przez niego upoważniona do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu – mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w Składnicy Akt SP ZOZ w Brzesku przy ul. Kościuszki 68, pokój nr 384, tel. 0-14 66 21 270 w terminie do 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu