Komunikat Dyrektora w sprawie warunków korzystania z profilu szpitala na Facebook-u

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

“Konto SPZOZ w Brzesku na portalu społecznościowym Facebook ma charakter informacyjny i komunikaty na nim zamieszczane przez Dyrekcję Szpitala mają na celu jest jak najszybsze przekazywanie ważnych informacji Pacjentom szpitala oraz mieszkańcom powiatu.
Proszę o zrozumienie, że w tym szczególnym, bardzo trudnym również dla Naszego szpitala czasie epidemii, celem podejmowanych przez Dyrekcję działań jest przede wszystkim ochrona przed zakażeniem Pracowników i Pacjentów oraz utrzymanie funkcjonowania szpitala. Decyzje wynikające z aktualnej sytuacji epidemiologicznej podejmowane są w oparciu o wytyczne i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Małopolskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Starostwem Powiatowym w Brzesku i wszystkie decyzje, z uwzględnieniem specyfiki uwarunkowań infrastrukturalno – organizacyjnych Naszego szpitala, uzgadniane są z tymi organami.

Niemniej jednak, z przykrością obserwujemy, iż w przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe, zmanipulowane i krzywdzące dla szpitala informacje, powielane również przez część pracowników i ich rodziny, co dodatkowo wzbudza niepokój i podważa zaufanie społeczne do szpitala jako instytucji, która chroni i ratuje zdrowie mieszkańców.

W zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, priorytetem Szpitala nie jest przygotowywanie sprostowań do nieprawdziwych informacji podawanych w mediach przez osoby postronne i nieuprawnione czy wdawanie się w niepotrzebne polemiki, dlatego
informuję, iż wszelkie komentarze przejawiające agresję, hejt oraz podające nieprawdziwe informacje będą z oficjalnej strony szpitala usuwane, a ich autorzy blokowani.

Informuję, że powołuje Panią Monikę Burek na Rzecznika Prasowego Szpitala, którego zadaniem będzie komunikowanie się z mediami oraz przekazywanie komunikatów do wiadomości publicznej. Numer telefonu Rzecznika Prasowego 511-438-347

Życzę Państwu spokoju, zachowania rozsądku i odpowiedzialne podejście, apelując tym samym o stosowanie się do zaleceń władz, pozostanie w domach w trosce o bezpieczeństwo Nasze, Wasze i Waszych bliskich, co pomoże uchronić wszystkich przed skutkami epidemii.

Dyrektor Adam Smołucha

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu