Komunikat Dyrektora w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 wśród pacjentów i personelu szpitala

Print Friendly, PDF & Email
Informuję , że w  związku  z potwierdzeniem   zakażenia koronawirusem  SARS-COV-2 u  pacjentów oraz personelu medycznego, w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym , w dniu dzisiejszym tj 29.03.2020r. zawieszona zostaje działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz działalność Bloku Operacyjnego .  W  dniu 27.03.2020 zawieszona została  działalność Oddziału Chirurgii Ogólnej. Personel pracujący  w tych jednostkach decyzją Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego objęty  został  kwarantanną .
Zawieszenie działalności związane jest  z zaprzestaniem przyjęć do Oddziału Intensywnej Terapii , Oddziału Chirurgii Ogólnej  oraz z przyjęciami do szpitala  innych pacjentów, jeżeli  przewidywane jest u nich wykonywanie zabiegów operacyjnych.
Przywrócenie działalności w/w jednostek  w chwili obecnej przewidywane jest za
7 do 14 dni. Pacjenci zgłaszający się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego , wymagający zabiegu operacyjnego lub hospitalizacji w/w oddziałach będą kierowani do pobliskich szpitali.
Brzesko 29.03.2020r. .

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu