Badania komercyjne w kierunku SARS-CoV-2

Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 21 września 2020r. Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych SP ZOZ w Brzesku wykonuje odpłatne badania genetyczne w kierunku SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

Badanie w kierunku SARS-CoV-2  metodą RT-PCR przeznaczone jest do jakościowego wykrywania kwasu nukleinowego w wymazach z jamy nosowo – gardłowej. Pozwala stwierdzić, czy osoba ma aktywną infekcję COVID-19.

Optymalny czas na wykonanie badania genetycznego w kierunku SARS-CoV-2  to ok. 8 dni po ekspozycji, co odpowiada ok. trzem dniom od chwili wystąpienia pierwszych objawów.

 1. Materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2 wykonywanych metodą RT-PCR  (wymaz z nosogardła):
  1)  jest pobierany w: Punkcie Mobilnym (,,Drive-thru”) – obok lądowiska;
  2) w dniach i godzinach: od poniedziałku do soboty w godz. 11:30 – 12:30;
  3) Koszt badania: 500,00zł;
  4) odbiór wyników: bezpośrednio w Punkcie Mobilnym (,,Drive-thru”);
  5) Szczegółowe informacje o badaniu udzielane są pod nr tel.: 14 66 21 227; 14 66 21 330 (Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych)
  6) Wpłat należy dokonywać na konto SP ZOZ w Brzesku: BOŚ SA o/Tarnów
  IBAN  PL 08 1540 1203 2053 4286 3676 0001
 2. Przed wykonaniem badania zgłaszająca się osoba winna okazać:
  1) dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość;
  2) dowód wniesienia opłaty – potwierdzenie przelewu z podaniem w tytule przelewu: ,,COVID-PCR” oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej się do badania.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu