Komunikat odnośnie odwiedzin pacjentów

Print Friendly, PDF & Email

Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i osób odwiedzających wprowadzamy zakaz odwiedzin na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii spowodowany zwiększoną ilością pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy.

Na pozostałych oddziałach wprowadzono ograniczenie odwiedzin pacjentów w sposób następujący:

  1. Zakaz odwiedzin przez dzieci do lat 15
  2. Jedna osoba odwiedzająca do jednego pacjenta
  3. Odwiedziny odbywają się wyłącznie w godzinach 14:00- 17:00

Ograniczenie obowiązuje do odwołania

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu