Komunikat w sprawie niezdatności wody do spożycia na terenie szpitala

Print Friendly, PDF & Email

Wprowadza się na terenie szpitala bezwzględny zakaz używania wody do celów spożywczych do odwołania.
Woda może być używana jedynie do celów sanitarnych.
Zakaz dotyczy budynku szpitala.

W związku z powyższym zostają też wstrzymane przyjęcia planowe do szpitala

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu