Komunikat w sprawie wznowienia działalności oddziałów szpitalnych.

Print Friendly, PDF & Email

Informuję, iż w szpitalu wygaszone zostało ognisko zakażenia kornawirusem COVID-19.  W związku z tym, w dniu 14 kwietnia (wtorek) funkcjonowanie rozpoczął Blok Operacyjny. Wznowione zostały również przyjęcia pacjentów wymagających pilnej hospitalizacji do kolejnych oddziałów tj.: Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej, który, ze względu na braki kadrowe spowodowane zakażeniami wśród personelu szpitala, funkcjonuje w ograniczonym zakresie. Pacjenci wymagający hospitalizacji i zabiegu operacyjnego będą przyjmowani do Oddziału Chirurgii Ogólnej w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 14:30. Natomiast poza tymi godzinami oraz w dni wolne od pracy, pacjenci wymagający pilnych zabiegów operacyjnych, po porozumieniu z Dyrektorem Szpitala w Bochni,  kierowani będą do tamtejszego oddziału.

Funkcjonowanie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodkowym nadal pozostaje zawieszone do odwołania.

Pozostałe oddziały szpitalne, tj. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddział Urologii, Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym i Pododdziałem Geriatrii oraz Oddział Dziecięcy udzielają świadczeń zdrowotnych na dotychczasowych zasadach.

Aktualne informacje na temat zmian w funkcjonowaniu szpitala w czasie epidemii wirusem COVID-19 będą podawane w kolejnych komunikatach.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu