Konferencja dotycząca profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie Szczepień Ochronnych

Print Friendly, PDF & Email

W dniu  15 listopada 2016 roku w  Regionalnym Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Brzesku odbyła się Konferencja „ Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych” zorganizowana przez Stowarzyszenie Parasol dla Życia, we współpracy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Starostwem Powiatowym  w Brzesku.

Patronaty honorowe nad konferencją objęli Posłanka na Sejm, Dyrektor Szpitala- Józefa Szczurek-Żelazko, Starosta Brzeski -Andrzej Potępa, Główny Inspektor Sanitarny- Marek Posobkiewicz oraz Marszałek Województwa Małopolskiego- Jacek Krupa.

Jednym z powodów wyboru Brzeska na miejsce konferencji były realizowane w 2016r przez samorząd województwa małopolskiego wraz z Powiatem Brzeskim i z udziałem Gmin  Brzesko, Dębno, Czchów i Gnojnik  programy zdrowotne w zakresie profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom i wirusowi brodawczaka ludzkiego . Jednostki naszego SPZOZ są realizatorem tych programów w Gminie Brzesko i Gminie Dębno.

W trakcie konferencji zaprezentowano kilka  referatów  :

Pani dr n. med. Hanna Czajka- autor i koordynator Programów Zdrowotnych dotyczących profilaktyki zakażeń pneumokokowych i zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w województwie małopolskim  , zaprezentowała w swoim wykładzie najważniejsze wyzwania w profilaktyce chorób zakaźnych u dzieci w Polsce.

Pani Sabina Szafraniec – Prezes Stowarzyszenia Parasol dla Życia, poruszyła  ważne kwestie związane z problematyką ruchów anty szczepionkowych i zaprezentowała film mówiący o konsekwencjach zachorowań wywołanych przez pneumokoki.

Tematy związane z organizacją i wdrożeniem szczepień ochronnych omówili Starosta Brzeski- Ryszard Ożóg, Anna Duma-Ciechanowska- ekspert samorządowy z Kielc, Anita Woźniak reprezentująca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Tomasz Jan Rycel ze Stowarzyszenia Parasol dla Życia poruszał kwestię profilaktycznych programów szczepień ochronnych dla dorosłych ,  a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku – Dorota Żak wygłosiła wykład  pod tytułem  „Szczepienia ochronne – za i przeciw.”  Dyrektor ds Lecznictwa SPZOZ  Adam Smołucha wygłosił wykład nt. programów profilaktycznych szczepień ochronnych realizowanych od ponad 7 lat przez SPZOZ , podzielił się doświadczeniem w tym zakresie i zwrócił uwagę na potrzebę zmian organizacyjno -prawnych , które ułatwiłyby  realizatorom przeprowadzanie programów zdrowotnych.

Wśród zgromadzonych na konferencji byli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Brzesko,  Dyrektorzy Szkól, liczną grupę słuchaczy stanowili lekarze, pielęgniarki i położne, a z nich najliczniejszą grupą był personel naszego szpitala.

Konferencję dała możliwość zapoznania się z aktualna wiedzą na temat szczepień oraz wprowadzonymi i planowymi zmianami prawnymi w tym zakresie , stanowiła także  forum wymiany doświadczeń pomiędzy realizatorami programów zdrowotnych, co przejawiało sie żywą i merytoryczną dyskusją uczestników.

Dziękujemy za udział i aktywność na konferencji  pracownikom naszego szpitala.

Więcej informacji nt. szczepień można uzyskać:

www.parasoldlazycia.org

www.profilaktykawmalopolsce.pl

www.dobreprogramyzdrowtne.pl

www.ecdc.eu

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu