Konkurs „Jak mogę chronić środowisko?”

Print Friendly, PDF & Email

W maju br. został zorganizowany konkurs plastyczny ph. „Jak mogę chronić środowisko?” skierowany do pacjentów przebywających na oddziale dziecięcym Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Pomysłodawczynią konkursu była pani Monika Wątroba, która jako inspektor ds. ochrony środowiska w swojej pracy zwraca w dużym stopniu uwagę na stan świadomości społeczeństwa na temat ochrony zdrowia własnego, a co za tym idzie także otaczającego środowiska. Konkurs koordynowany był przez nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne na oddziale dziecięcym szpitala – p. Judytę Multan i p. Katarzynę Knagę. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać prace plastyczne zgodne z tematem. Powstały rysunki i plakaty, które wykonały dzieci przedszkolne, uczęszczające do szkoły podstawowej, a także uczniowie uczący się w oddziałach gimnazjalnych. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.

         Podsumowanie konkursu nastąpiło na początku czerwca. Komisja konkursowa w składzie: p. Monika Wątroba (inspektor ds. ochrony środowiska), p. Anna Rogóż (oddziałowa oddziału dziecięcego) oraz p. Judyta Multan (nauczyciel oddziału dziecięcego) postanowiła wyróżnić 6 prac plastycznych:

I miejsce: ex aequo Amelia (klasa 5) oraz Konrad (klasa 6)

II miejsce: Weronika (klasa 6)

III miejsce: ex aequo Oktawian (przedszkole) oraz Dawid (klasa 4)

Wyróżnienie: Patrycja (klasa III gimnazjum)

         Autorzy otrzymali drogą pocztową nagrody w postaci gier edukacyjnych. Prace zgłoszone do konkursu można podziwiać na wystawie eksponowanej na parterze budynku szpitala (w rejonie Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla dzieci).

         Za udział w konkursie serdecznie dziękujemy pacjentom oddziału dziecięcego. Mamy nadzieję, że cel tej formy aktywności, związany z budzeniem świadomości i postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, został osiągnięty.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu