Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna

Print Friendly, PDF & Email

Od 1 lipca 2020r. wznawia działalność Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna. Zlokalizowana jest na I piętrze budynku Przychodni w obrębie Poradni Dermatologicznej (gabinet Nr 189). Czynna jest w każdą środę w godz. od 8.00 do 14.00 i przeznaczona jest wyłącznie  dla pacjentów zakwalifikowanych do planowych zabiegów operacyjnych, które będą przeprowadzone w oddziałach szpitalnych SP ZOZ w Brzesku.

Chory zgłaszający się do Poradni, co najmniej 7 dni przed planowanym zabiegiem operacyjnym  powinien:

a)   wziąć ze sobą posiadaną dokumentację medyczną;
b)  nazwy leków, które zażywa;
c)   ocenę stanu zdrowia dokonaną przez lekarza rodzinnego lub w przypadku leczenia specjalistycznego kwalifikację lekarza specjalisty;
d)  oznaczenie grupy krwi;
e)   wyniki podstawowych badań laboratoryjnych (morfologia krwi, elektrolity, poziom glukozy) oraz ewentualnie badania wynikające z chorób towarzyszących (np. leczenie z powodu niewydolności nerek – poziom mocznika i kreatyniny itp.) – jeżeli są w posiadaniu
pacjenta.

W Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej chory wypełnia ankietę, a następnie jest badany przez lekarza anestezjologa, po czym zostaje zakwalifikowany do znieczulenia. Rodzaj znieczulenia wynika z rodzaju operacji i ewentualnie uwzględnia oczekiwania chorego.

Do Konsultacyjnej Poradni Anestezjologicznej nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja – nr tel. 14 66 21 485.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu