Manewry – ćwiczenia wszystkich służb ratowniczych

Print Friendly, PDF & Email

ptr_2361Wzorem lat ubiegłych w dniu 25 października (najbliższy piątek) odbędą się manewry – ćwiczenia wszystkich służb ratowniczych.  W tym roku obejmą wdrożenie procedur w przypadku napadu.  Terenem działań będzie Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Brzesku i jego najbliższe otoczenie.

W ćwiczeniach wezmą udział: Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Policja, Powiatowa Straż Pożarna, Transport Medyczny SP ZOZ, Apteka Szpitalna, Ośrodek Rehabilitacji Dzieci.
Ćwiczenia będą obserwowane i oceniane przez Dyrekcję SP ZOZ, Wydział Zarządzania Kryzysowego i przedstawicieli Starostwa.

Koordynatorem ćwiczeń z ramienia SOR i ZRM jest ratownik medyczny Piotr Wiśniewski.
Nadzór merytoryczny pełni Ordynator SOR lek. Adelina Skupiewska.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu