Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Print Friendly, PDF & Email

12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki – święto obchodzone corocznie, ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek w 1973 roku. Data szczególna, data urodzin Florence Nightingale prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa zawodowego.

8 maja obchodzimy również Dzień Położnej, święto przypadające w dniu urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, nestorki zawodu, więźniarki Auschwitz – Birkenau, wybitnej postaci polskiego położnictwa, która w piekle obozowym odebrała kilka tysięcy porodów.

Święto Pielęgniarek i Położnych po raz drugi obchodzimy w cieniu pandemii. Jest to czas szczególny, który pokazuje jak dużo siły, poświęcenia i wytrwałości potrzeba w wykonywaniu tego zawodu. To właśnie Pielęgniarki i Położne są przy chorych w najtrudniejszych chwilach, kiedy najbliżsi są daleko. To One, pracując w bardzo trudnych warunkach, niosą pomoc pacjentom chorym na COVID- 19, często też przegrywając walkę o ich życie.

Niestety od początku pandemii, w Polsce już 136 Pielęgniarek za niesioną pomoc zapłaciło najwyższą cenę, tracąc własne życie.

Pielęgniarstwo to zawód trudny, odpowiedzialny, wymagający szczególnych predyspozycji, wiedzy, empatii, często poświecenia kosztem własnej rodziny i najbliższych. Niestety nie zawsze jest to zawód doceniany społecznie.

Na przestrzeni ostatnich lat Pielęgniarki i Położne budowały swoją niezależność zawodową poprzez kolejne szczeble edukacji, podnoszenie kwalifikacji, a co za tym idzie, również rozszerzenie kompetencji – możliwość wykonywania badania fizykalnego, kontynuację farmakoterapii, porady pielęgniarskie odrębnie kontraktowane.

To trudna droga do podnoszenia prestiżu zawodu, ale może zachęci młode pokolenia do wyboru tej właśnie ścieżki zawodowej, ponieważ ostatnie lata to znaczny deficyt kadry pielęgniarskiej. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada niespełna 5,2 pielęgniarki, a dla przykładu w Danii wskaźnik ten wynosi 16,5.

Chociaż od powstania zawodowego pielęgniarstwa mija 160 lat i tak wiele się w tym czasie zmieniło, to niezmiennie najwyższą wartością w pracy Pielęgniarki i Położnej jest szacunek, zadowolenie i wdzięczność pacjentów, dla których warto ten zawód wykonywać.

Dlatego wszystkim Naszym Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym,
w tym szczególnym Dniu Waszego Święta,
pragniemy z całego serca podziękować za codzienny trud Waszej pracy, za poświęcenie i ogromne zaangażowanie.

W tym trudnym czasie pandemii, przyjmijcie Państwo życzenia wytrwałości, cierpliwości, satysfakcji z wykonywanego zawodu, a także docenienia Waszej ciężkiej pracy na rzecz niesienia pomocy innym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dużo, dużo zdrowia.

życzy
Dyrekcja SPZOZ w Brzesku

bukiet kolorowych kwiatów

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu