Mobilny punkt pobrań /drive thru/ w SP ZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

MOBILNY PUNKT POBRAŃ /DRIVE THRU W SP ZOZ   W BRZESKU ul. Kościuszki 68

funkcjonuje codziennie w godzinach od 7:00 do 11:30 i znajduje się w zielonym namiocie przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (wjazd w stronę lądowiska SOR wg umieszczonych komunikatów)

 Zasady pobierania badań:

Grupy osób mogące wykonać badanie w kierunku SARS-CoV-2:

  1. pacjenci kierowani do badania przez lekarza POZ,
  2. pacjenci kierowani przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  3. pracownicy sezonowi, kierowani przez KRUS.

W  mobilnym punkcie pobrań zostanie pobrany materiał do badania wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2, a wynik będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta.

Badania komercyjne są wykonywane od poniedziałku do soboty w godz.: 11:30-12:30
(wyniki do odbioru w Punkcie Mobilnym „Drive thru”)

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu