MONTAŻ NOWEGO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

Print Friendly, PDF & Email

W chwili obecnej w Zakładzie Radiologii  trwa montaż nowego aparatu do tomografii komputerowej model TSX -034A Alexion, co związane jest również z adaptacją pomieszczeń, przeprowadzeniem odpowiednich pomiarów, testów dopuszczających pracownię TK do użytkowania.

          Zakupiony aparat jest nowoczesnym wielowarstwowym, 16 – rzędowym  tomografem komputerowym pozwalającym na precyzyjne badanie całego ciała  pacjenta, poprzez  możliwość wykonywania zdjęć w większej rozdzielczości, o lepszej ostrości, o lepszym kontraście z możliwością komputerowej obróbki obrazów pozwalającej na precyzyjną diagnostykę. W aparacie tym  zastosowano najnowszą technologię redukcji dawki, która znacznie zmniejsza  dawkę  napromieniowania pacjenta.

Poza badaniami podstawowymi ( jamy brzusznej, głowy, układu kostnego itp.), aparat posiada możliwość wykonywania badań naczyniowych, kolonoskopowych, wirtualnej endoskopii, perfuzyjnych oraz pulmonologicznych.

Obecnie  pacjenci kierowani są na badania tomograficzne do najbliższych placówek, z którymi zostały zawarte umowy takich jak:

–  Szpital Powiatow w Bochni, ul. Krakowska  31,
– Specjalistyczny Szpital im. E.Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13,
– Szpital Specjalistyczny im. J.Śniadeckiego w Nowym Sączu,
– Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178a.

           Po zakończeniu wszystkich prac związanych z montażem nowego aparatu Zespół zwiększy ilość i zakres wykonywanych badań, co korzystnie wpłynie na przyspieszenie procesu diagnostycznego leczonych pacjentów, a także obniży koszty zakładu, ponieważ do tej pory część badań ( np. z użyciem środków kontrastowych) wykonywana była w ościennych placówkach. Niosło to za sobą koszty transportu pacjentów, a także wydłużało proces diagnostyczny.

  

Zgodnie z zawartą umową aparat zostanie oddany do użytkowania  do dnia 07.09.2013r.

 

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu