Nowa karetka dla SPZOZ w Brzesku już w szpitalu!

Print Friendly, PDF & Email

W dniu dzisiejszym w SPZOZ w Brzesku odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnej karetki pogotowia ratunkowego.

Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku został sfinansowany ze środków dotacji celowej Powiatu Brzeskiego w wysokości 600 000,00 zł przy całkowitej cenie karetki w wysokości 741 120 zł. Znakomita część tej kwoty, bo 480 000,00 zł pochodziła z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.  Kolejne 120 000,00 zł to środki własne Powiatu Brzeskiego przekazane na ten cel.

Ratownictwo medyczne jest jednym z filarów bezpieczeństwa, a nowy ambulans przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń, zwiększenia bezpieczeństwa w ratowaniu życia na bardzo wysokim specjalistycznym poziomie dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego. Niezawodny i dostępny transport medyczny jest ważnym elementem kompleksowości świadczeń medycznych i bezpieczeństwa pacjentów, na których nam bardzo zależy. – podkreśliła Pani Alicja Syty, Dyrektor SPZOZ w Brzesku.

Szpital brzeski obecnie dysponuje 9 karetkami i sukcesywnie odnawia tabor samochodowy, który służy do transportu międzyszpitalnego oraz jako zespoły ratownictwa medycznego.

W przekazaniu ambulansu udział wzięła Pani Józefa Szczurek-Żelazko Poseł na Sejm RP, która od lat jest ambasadorem spraw naszej lecznicy, zawsze i niestrudzenie wspiera Szpital w pozyskiwaniu niezbędnych środków finansowych i sprzętu, za co składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności. W dzisiejszej uroczystości brał udział także Pan Bogusław Kania, Kierownik Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, będący przedstawicielem Wojewody Małopolskiego Pana Łukasza Kmity. Szczególne podziękowania Pani Dyrektor Alicja Syty skierowała do przybyłych przedstawicieli władz samorządowych: Pana Andrzeja Potępy Starosty Brzeskiego, Pana Macieja Podobińskiego Wicestarosty Brzeskiego oraz Pana Kazimierza Brzyka Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego, którzy pozyskują środki finansowe, wspierają i niezmiennie dbają o rozwój Szpitala.

Przekazanie karetki stało się okazją do podziękowania zaproszonym Gościom za Ich zaangażowanie i wielką pomoc w działaniu. Pani Dyrektor Alicja Syty w swoich podziękowaniach podkreśliła również ogromną rolę dobrej, rzeczowej współpracy władz centralnych, wojewódzkich oraz samorządowych, będącej gwarancją sukcesu, a bez której nie byłoby możliwe realizowanie wielu projektów i zakupów aparatury medycznej dla Szpitala i Pacjentów, korzystających ze świadczeń w naszej lecznicy.

Wszystkim Przedstawicielom władz serdecznie dziękujemy za Ich obecność, za okazywane wsparcie, życzliwość i pomoc w rozwoju naszego Szpitala. Nowy ambulans sanitarny będzie w pełni wykorzystywany do ratowania życia i zdrowia pacjentów – podsumowała Pani Dyrektor.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu