Nowa Poradnia Geriatryczna

Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor A. Smołucha_1Od dnia 01.12.2014 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku zostanie uruchomiona Poradnia Geriatryczna. Celem utworzenia Poradni Geriatrycznej jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pacjentom w wieku podeszłym i propagowanie profilaktyki zdrowotnej zapewniającej seniorom pomyślne starzenie. Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się problemami zdrowia i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60-tego roku życia. Do Poradni Geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. W Poradni mogą być diagnozowane i leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym. Poradnia będzie się zajmować także pacjentami z wielo chorobowością, przyjmującymi wiele leków, pod kątem oceny możliwych interakcji między zażywanymi lekami i bezpieczeństwa stosowanej terapii. W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny osób w wieku podeszłym. Poradnia w zakresie diagnostyki posiada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych.
Przyjęcia do Poradni Geriatrycznej odbywają się na podobnych zasadach jak do innych poradni. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Na pierwszą wizytę należy przynieść informacje o dotychczasowym leczeniu i zażywanych lekach.

Rejestracji do Poradni Geriatrycznej można dokonać przez :
• Internet: www.spzoz-brzesko.pl
• Telefonicznie: (14) 6621380
• Osobiście lub przez osoby trzecie w rejestracji na II piętrze budynku szpitala obok Poradni Neurologicznej

Godziny Pracy Poradni geriatrycznej:
Poniedziałek:   8.30 – 12.30
Wtorek:            8.30 – 12.30
Czwartek:      14.30 – 18.30

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu