Nowi lekarze specjaliści w naszym szpitalu !

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam przekazać, że lekarze rezydenci pracujący w naszym szpitalu z sukcesem przystąpili do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego kończącego wybrane przez siebie szkolenia specjalizacyjne:

 

Lekarz Paulina Baran ukończyła szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł lekarza specjalisty z zakresu geriatrii, zdając część testową egzaminu końcowego z najlepszym wynikiem w Polsce!

Lekarz Paweł Put ukończył szkolenie specjalizacyjne uzyskując tytuł lekarza specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej, zdając cześć testową egzaminu z siódmym wynikiem w kraju.

Równie bardzo dobre wyniki uzyskał lekarz rezydent Łukasz Kiebała, uzyskując tytuł lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii.

Ponadto do kadry medycznej SPZOZ w Brzesku dołączyli lekarze, którzy odbywali szkolenia specjalizacyjne w innych jednostkach, a egzamin specjalizacyjny zdawali w sesji wiosennej 2021: dwoje anestezjologów, lekarz Dorota Kondziela i lekarz Wojciech Szpunar  oraz lekarz Magdalena Stoksik, specjalista neonatolog.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu