Nowy lekarz w Poradni Geriatrycznej w SPZOZ w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

(15-05-2024)

Miło nam poinformować, że jeszcze w maju udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Geriatrycznej rozpoczyna nowy lekarz:

Pani Magdalena Małek, lekarz w trakcie specjalizacji z geriatrii.

Pani doktor będzie przyjmować pacjentów w środy, zgodnie z ustalanym harmonogramem, od godziny 15:30.

Serdecznie zapraszamy pacjentów do rejestracji na wizyty.

……………………………………………………………………………………………………………………

Podstawą przyjęcia pacjenta do poradni specjalistycznej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja pacjentów odbywać się będzie w rejestracji głównej na parterze.

Rejestracja możliwa jest:

  • osobiście,
  • telefonicznie (14 66 21 380),
  • za pośrednictwem osób trzecich lub poprzez stronę internetową www.spzoz-brzesko.pl

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu