Nowy Oddział Chorób Płuc otwarty

Print Friendly, PDF & Email

Brzeski SPZOZ zaprezentował nowy oddział pulmonologiczny. W budynku byłej pralni, w efekcie przeprowadzonych prac adaptacyjnych zlokalizowano Odział Chorób Płuc. Dla pacjentów z chorobami układu oddechowego przygotowano obszerne sale, wygodne sanitariaty, gabinety zabiegowe, pracownie bronchoskopii i spirometrii. Prace adaptacyjno-modernizacyjne w tym obiekcie rozpoczęto w 2009r, całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ok. 2 mln zł. Inwestycja była realizowana z udziałem dotacji Powiatu Brzeskiego.

W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, między innymi parlamentarzyści: senator Maciej Klima, posłowie Edward Czesak, Jan Musiał i Józef Rojek, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pani Barbara Bulanowska, starosta brzeski Ryszard Ożóg, burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka. Po uroczystym przecięciu wstęgi poświęcenia obiektu dokonał ks. Władysław Pasiut.

W okolicznościowym wystąpieniu Dyrektor SPZOZ mgr Józefa Szczurek – Żelazko podkreśliła, że
“…oddział dysponuje wysoko wykwalifikowana kadrą medyczną zarówno lekarską jak pielęgniarską. Lokalizacja oddziału pulmonologii w kompleksie szpitala ma również inne niebagatelne znaczenie, a mianowicie zapewnia bliskość do dostępnej na pozostałych oddziałach aparatury diagnostycznej, możliwość szybkiej konsultacji ze specjalistami z pozostałych oddziałów. Nastąpiła zdecydowana poprawa warunków pracy personelu, zwiększył się komfort pobytu pacjentów. Poprzez koncentrację działalności szpitala w jednym miejscu udaje nam się obniżyć koszty jego funkcjonowania. Dwa lata temu kiedy pojawił się projekt przeniesienia ze “starego szpitala” naszych oddziałów tj. OPCH i Pulmonologii wiele osób wątpiło w celowość i sens tych działań, jak również wątpiono w rychłą modernizacje pomieszczeń pod potrzeby Oddziału pulmonologicznego . Te projekty stały się faktem, powstał PPZOL, świetnie wyposażony, oraz Pulmonologia funkcjonuje w nieporównywalnie lepszych warunkach. To świadczy o determinacji i konsekwencji w realizacji wytyczonych celów. I tą drogą zamierzamy iść dalej aby nasz szpital rozwijał się w takim jak dotychczas tempie, gwarantując społeczeństwu usługi o wysokim poziomie, pracownikom dobre warunki pracy.”
Uroczystość była też okazją do odebrania przez dyrekcję szpitala certyfikatu jakości ISO na kolejny trzyletni okres certyfikacji.
Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie medali 625-lecia Brzeska zasłużonym pracownikom służby zdrowia przez burmistrza Brzeska Grzegorza Wawrykę.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu