Nowy Oddział Geriatrii

Print Friendly, PDF & Email

PIC01586.JPGOd dnia 01.12.2014 roku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku rozpocznie działalność dwunasty już stacjonarny oddział szpitalny – Pododdział Geriatrii. Brzesko jest jednym z czterech miast w Małopolsce, w których powstanie oddział geriatrii. Będzie to pierwszy tego typu oddział w regionie tarnowskim i jeden z czterech w Małopolsce Celem utworzenia w pełni autonomicznego Pododdziału Geriatrii jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pacjentom w wieku podeszłym. Oferta ta stanowi uzupełnienie leczenia ambulatoryjnego w tym zakresie realizowanego w ramach również nowo otwartej i rozpoczynającej swoją działalność z dniem 1 grudnia br., w naszym szpitalu Poradni Geriatrycznej. Geriatria jest dziedziną medycyny zajmującą się problemami zdrowia i leczeniem chorób związanych ze starzeniem się u osób powyżej 60-tego roku życia. Do Oddziału Geriatrycznego podobnie jak i do Poradni Geriatrycznej w szczególności kierowani powinni być pacjenci, u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego takie jak: zaburzenia pamięci i nastroju, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy (nietrzymanie moczu), skłonność do upadków, zaburzenia odżywiania. W Oddziale mogą być diagnozowane i leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym. W zakresie diagnostyki oddział posiada dostęp do badań laboratoryjnych, obrazowych i endoskopowych. Opieka medyczna będzie realizowana przez lekarzy specjalistów z dziedziny geriatrii, chorób wewnętrznych, a w procesie terapii leczniczej uczestniczyć będzie także: fizjoterapeuta, psycholog oraz personel pielęgniarski posiadający kierunkowe kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami w wieku podeszłym.
Przyjęcia do Oddziału Geriatrycznego odbywają się na podobnych zasadach jak do innych oddziałów szpitalnych. Do przyjęcia wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu