Nowy sprzęt medyczny w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Print Friendly, PDF & Email

W ramach projektu „Poprawa funkcjonowania ratownictwa medycznego w powiecie brzeskim poprzez doposażenie i zastosowanie technologii energooszczędnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SPZOZ w Brzesku” SP ZOZ w Brzesku zakupił sprzęt medyczny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wśród dostarczonego wyposażenia są m. in. w pełni elektryczne łóżka do intensywnej opieki INVENT. Są one wyposażone w przycisk CPR, który natychmiast wyrównuje pozycję do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dodatkowym atutem jest wbudowana waga umożliwiająca dokonywanie pomiaru masy ciała pacjenta leżącego.

Ponadto zakupiono lampy operacyjne ASTRAMAX HD_LED. Wytwarzają one oświetlenie o dużym natężeniu: 140 000 lux. Są energooszczędne i wytwarzają chłodne światło. Istotne jest, że są to lampy o stosunkowo niewielkich rozmiarach, co ma znaczenie w pracy Oddziału Ratunkowego.

Zakupiono także dwa urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUKAS. Jest to mechaniczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w razie nagłego zatrzymania krążenia, które zapewnia zawsze stały rytm uciśnięć o prawidłowej głębokości. Pozwala na równoczesne wykonywanie defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia. Można go stosować także w trudnych warunkach, np. w czasie transportu, w hipotermii, w trakcie badań obrazowych. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, a ratownik może podejmować inne czynności ratujące życie.

Poniżej wykaz wszystkich urządzeń, które w ostatnim czasie otrzymał Szpitalny Oddział Ratunkowy:

•  Termometr elektroniczny bezdotykowy – 10szt.
•  Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta – 3 szt.
•  Łóżka dla oddziału intensywnej opieki medycznej – 3 szt.
•  Lampa operacyjno – zabiegowa 2 szt.
•  Ogrzewacz płynów infuzyjnych – 3 szt.
•  Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa – 6 szt.
•  Pompa infuzyjna objętościowa – 3szt.
• Statyw do pomp – 3 szt.
•  Defibrylator – 2 szt.
•  Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 2 szt.
•  Deska ortopedyczna + stabilizatory – 3 szt.
•  Aparat AMBU do wentylacji pacjentów – 10 szt.
•  Słuchawki lekarskie – 10 szt. (fonendoskop)

Wartość zakupionego sprzętu to ponad 500 000 zł. Dzięki wypracowanym środkom własnym, a także środkom przekazanym z Funduszy Europejskich możliwa będzie szybsza i efektywniejsza pomoc medyczna pacjentom trafiającym na SOR w SP ZOZ w Brzesku. Wyżej wymienione urządzenia będą usprawniały prace personelu i pozwalały na poprawę jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego. Pozwolą nie tylko na ratowanie życia, ale także na szybszy powrót do zdrowia leczonych pacjentów. Planowane są kolejne zakupy sprzętu medycznego, o których będziemy informować na bieżąco.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu