NOWY TOMOGRAF KOMPUTEROWY

Print Friendly, PDF & Email

        Od dnia 6 września 2013r. w Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ w Brzesku rozpoczęto wykonywanie badań TK na nowym zainstalowanym aparacie
model TSX -034A Alexion.

         
                         Zakupiony aparat jest nowoczesnym wielowarstwowym, 16 – rzędowym tomografem komputerowym pozwalającym na precyzyjne badanie całego ciała pacjenta, poprzez  możliwość wykonywania zdjęć w większej rozdzielczości, o lepszej ostrości i lepszym kontraście z możliwością komputerowej obróbki obrazów pozwalającej na precyzyjną diagnostykę. W aparacie tym  zastosowano najnowszą technologię redukcji dawki, która znacznie zmniejsza dawkę  napromieniowania pacjenta.

Poza badaniami podstawowymi (jamy brzusznej, głowy, układu kostnego itp.) aparat posiada możliwość wykonywania badań naczyniowych, kolonoskopowych, wirtualnej endoskopii, perfuzyjnych oraz pulmonologicznych.

Rejestracja pacjentów prowadzona jest na bieżąco w Sekretariacie Zakładu Radiologii: osobiście, telefonicznie – nr tel. 14 66 21 377 lub przez osoby trzecie.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu