Nowy wizerunek Pionu Ginekologii i Położnictwa oraz Oddziału Noworodkowego w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo !

Prezentujemy Pion Ginekologii, Położnictwa i Oddział Noworodkowy w nowej odsłonie.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.


Czytaj  Biuletyn_03_2014 (wersja pdf)


ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu