Print Friendly, PDF & Email

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku posiada od 2007 roku certyfikat ISO 9001 – tj. System Zarządzania Jakością. Cyklicznie co 3 lata poddaje się recertyfikacji z zakresu wymagań tej normy.

Od czerwca 2018 roku posiadamy również wdrożoną Normę ISO 27001:2013 w zakresie bezpieczeństwa informacji, która pozostaje spójna z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych powszechnie nazywanym RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Wdrożone, poprzez wprowadzenie normy ISO, procedury i zasady mają za zadanie zapewnić zachowanie poufności, integralności i dostępności przetwarzanych informacji, w tym w szczególności danych osobowych pacjentów w wyniku stosowania procesu zarządzania ryzykiem i dostarczenia stronom zainteresowanym zaufania, że ich dane są chronione dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym zastosowanym w SP ZOZ w Brzesku.

W ramach posiadanej certyfikacji szpital co rok przechodzi audyt zewnętrzny nadzoru z zakresu norm ISO 9001 oraz ISO 27001, który zawsze kończył się utrzymaniem wdrożonego certyfikatu.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu