Print Friendly, PDF & Email

Załącznik do Zarządzenia nr 36/2020 Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku z dnia  31.03 2020r.
w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Konta
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku w serwisie Facebook

Regulamin konta SPZOZ w Brzesku w serwisie  Facebook

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z konta Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej https://www.facebook.com/SzpitalBrzesko/ (zwanego dalej Kontem) w serwisie Facebook.
 2. Celem funkcjonowania Konta https://www.facebook.com/SzpitalBrzesko/ jest przekazywanie wiadomości z SPZOZ w Brzesku.
 3. Administratorem konta w serwisie Facebook jest SPZOZ w Brzesku , poprzez  Dyrektora – za pośrednictwem Sekcji Informatyki
 4. Konto SPZOZ ma charakter publiczny, a informacje publikowane na Koncie w serwisie Facebook dostępne są dla wszystkich użytkowników Facebooka. Ponadto użytkownicy mają prawo do komentowania treści zgodnie z regulaminem. Prosimy o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści.
 5. Użytkownicy korzystający z Konta SPZOZ (https://www.facebook.com/SzpitalBrzesko/) akceptują następujące zasady:
  a) nie rozpowszechniamy pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek i dobre imię SPZOZ,
  b) dbamy o poziom oraz formę komunikacji Konta, dlatego nie akceptujemy wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako wulgarne, obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania,
  c) nie tolerujemy łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w godność, naruszających prywatność, ochronę danych osobowych lub inne dobra osobiste) , naruszających zasady współżycia społecznego, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, groźby i inne będą konsekwentnie usuwane, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszane odpowiednim organom,
  d) nie tolerujemy wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych użytkowników, (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) oraz wpisów niepożądanych, treści reklamowych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania). Wpisy tego typu będą ignorowane lub usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z Konta innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji.
 6. Komentarze mogą dotyczyć jedynie tematu, pod którym są umieszczane. Treści niezgodne z tematem (treścią postu) będą usuwane. Zabronione jest komentowanie przez jedną osobę z różnych lub/i fikcyjnych kont.
 7. Jeśli użytkownik ma uwagi skierowane do redakcji lub autorów artykułów/wpisów, prosimy o ich przesłanie pod adres szpital@spzoz-brzesko.pl .
 8. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich danych osobowych typu: numer pesel, numer dowodu osobistego, numer kont osobistych, stanu zdrowia itp. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.
 9. Administrator Konta zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu wymienione w punkcie 5., jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia oraz blokowania użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.
 10. Osoby wysyłające zdjęcia w wiadomości prywatnej lub publikacji zdjęcia na stronie https://www.facebook.com/SzpitalBrzesko/ w serwisie Facebook, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność i oświadczają, że są ich autorami.
 11. Dodawanie postów przez użytkowników na konto jest zablokowane.
 12. Korzystanie z konta Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą zasady przedstawione w regulaminie serwisu Facebook.com.

Dyrektor SP ZOZ w Brzesku
Adam Smołucha

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu