Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku  powstało w 1997 roku .Jest  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym (KRS 0000027117) oraz  w rejestrze Organizacji Pożytku Publicznego. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był dr nauk med. Andrzej Skórzyński,  były ordynator Oddziału.

Celem powstałego Stowarzyszenia jest podnoszenie poziomu usług Oddziału Chirurgii Ogólnej i Oddziału Intensywnej Terapii oraz Bloku Operacyjnego poprzez dofinansowanie zakupu aparatury medycznej i szkolenia pracowników.

Jako Organizacja Pożytku Publicznego pieniądze na swoją działalność pozyskuje miedzy innymi z przekazywanego 1 procenta podatku. Stowarzyszenie wpisane również do Rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki czemu otrzymuje też pieniądze  z nawiązek sądowych. Działania Organizacji wspierają także firmy oraz osoby prywatne.

W okresie swojej działalności wspólnie z dyrekcją brzeskiego szpitala zakupiono laparoskop, duodenoskop oraz wiele innego sprzętu medycznego niezbędnego do przeprowadzania nowoczesnych procedur medycznych. Wspólnym wysiłkiem dokonano również remontu oddziału podnosząc komfort, estetykę i bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne.  W ostatnim czasie Stowarzyszenie zakupiło nowoczesny aparat do USG.
Dzięki pomocy finansowej Stowarzyszenia została przeszkolona również kadra lekarska i pielęgniarska Oddziału Chirurgii , Intensywnej Terapii i Bloku Operacyjnego uzyskując obowiązujące certyfikaty i specjalizacje potwierdzające wysoki poziom merytoryczny pracujących fachowych pracowników tych jednostek.
Łącznie od początku działania Stowarzyszenie pozyskało środki i materiał na remonty o wartości ponad 200 tyś zł. na zakup sprzętu i aparatury medycznej ponad 250 tys. zł. oraz na szkolenia personelu ponad 30 tys. zł.

Władze Stowarzyszenia
dr Andrzej Skórzyński- prezes zarządu
lek. Zdzisław Opach – v-ce prezes
lek. Zbigniew Borcz -sekretarz
lek. Krzysztof Rembiasz – skarbnik
Marta Skórnóg-Bocheńska – członek zarządu

Komisja Rewizyjna
Jadwiga Górska – przewodnicząca
Elżbieta Cieśla – członek komisji
Paweł Nowak – członek komisji

W pracach Stowarzyszenia pomaga także Danuta Biernat, sekretarka Oddziału.

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju Chirurgii w Brzesku
ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko
tel: 14 66 21 478, fax: 14 66 21 1190

Regon: 850506158
NIP: 869-15-63-708

Konto: PKO BP oddział w Brzesku: 33 1020 4984 0000 4502 0027 7608

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu