Print Friendly, PDF & Email

Projekt “E-pacjent w SPZOZ w Brzesku” uzyskał dofinansowanie w ramach środków Unii Europejskiej

Sprawne funkcjonowanie tak rozbudowanej jednostki jaką jest nasz Zespół, bez wsparcia technologii informatycznych jest znacznie utrudnione, biorąc pod uwagę stale narastającą ilość gromadzonych informacji, które następnie należy przetworzyć i udostępnić innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia.

Mając na uwadze konieczność kompleksowej informatyzacji Zespołu jak również wysokie koszty jej przeprowadzenia został przygotowany i zrealizowany projekt  pn. “E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego MRPO na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 494 692,50 zł.
Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt ten został wybrany do dofinansowania w kwocie 2 618 274,37 zł.

Realizacja projektu zamknęła się kwotą 3 731 310,68 zł przy tym samym poziomie dofinansowania.

Przedmiotem projektu była rozbudowa istniejącego systemu informatycznego dla części medycznej Zespołu wraz z udostępnieniem e-usług medycznych. Projekt obejmował wszystkie medyczne jednostki organizacyjne Zespołu – oddziały szpitalne, blok operacyjny, pracownie diagnostyczne, zespół poradni specjalistycznych, zespół lecznictwa stomatologicznego, rehabilitację oraz jednostki POZ (wraz z Ośrodkami Zdrowia w Woli Dębińskiej, Jadownikach i Uszwi).

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • uzupełniono infrastrukturę sprzętową i zakupiono niezbędne oprogramowanie (zestawy komputerowe, tablety medyczne, drukarki, serwery, macierz dyskowa, konsola KVM, oprogramowanie bazodanowe, oprogramowanie domeny),
  • wykonano nową sieć strukturalną (budowa okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, dobór i instalację urządzeń aktywnych, pasywnych i elektrycznych, modernizacja serwerowni),
  • zakupiono i wdrożono oprogramowanie dla części medycznej Zespołu (elektroniczne zlecanie zabiegów, badań i odbieranie wyników z miejsc ich realizacji, ewidencjonowanie i analizowanie wewnątrz-szpitalnego ruchu chorych oraz gromadzenie związanych z nim dokumentów, ewidencja rozchodu leków wewnątrz jednostki, zamawianie leków w aptece szpitalnej i kontrola stanu magazynu podręcznego leków, całościowa obsługa przychodni – proces rejestracji pacjenta, obsługa wizyty w gabinecie, prowadzenie raportów i statystyk, obsługa Działu Usprawniania Leczniczego i procesu związanego z rehabilitacją pacjenta, realizacja zadań pracowni diagnostycznych, obsługa Zakładu Mikrobiologii, prowadzenie punktu przyjęcia i rozdziału materiału do badań, podłączenie medycznych aparatów pomiarowych do systemu, planowanie pracy i obsługa Bloku Operacyjnego, obsługa sprzedaży usług medycznych),
  • zakupiono i wdrożono oprogramowanie umożliwiające świadczenie
    e-usług medycznych dla pacjentów i kontrahentów Zespołu.

Celem bezpośrednim projektu jest Rozwój usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia opartych na ICT, służących polepszeniu jakości życia mieszkańców powiatu brzeskiego.

Cele ogólne projektu to:
• Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez poprawę poziomu dostępu do nowoczesnych technologii teleinformatycznych;
• Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i podnoszenia konkurencyjności powiatu brzeskiego;
• Wspomaganie polityki zatrudnienia i ograniczanie bezrobocia w powiecie brzeskim;
• Podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu brzeskiego, dzięki poprawie standardów leczenia i dostępu do usług medycznych;
• Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Realizację projektu zakończono w 2013r.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu