Print Friendly, PDF & Email

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”

Nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0015/20
Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Partnerem (04.05.2020 r.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota dofinansowania dla SP ZOZ w Brzesku: 1 444 739, 09 zł

Projekt realizowany w związku z ogłoszonym w dniu 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 a co za tym idzie koniecznością podjęcia wszelkich działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się m. in. na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 w SP ZOZ w Brzesku obejmuje w szczególności:

  • zakup sprzętu i wyposażenia medycznego
  • zakup ambulansu z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM

 

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek  POZ”

Oś priorytetowa 9 Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Działanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

W celu realizacji projektu została zawarta Umowa o powierzeniu grantu na 201/PS.V/2022 między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku – Partnerem (25.11.2022 r.).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 131 538,82 zł

W tym:

Kwota dofinansowania dla SP ZOZ w Brzesku: 111 808,00zł

Wkład własny: 19 730,82 zł

Projekt realizowany w celu zapobiegania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ – w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doposażenie ze środków grantu podmiotów leczniczych prowadzących placówki POZ w środki ochrony osobistej, i/lub środki do dezynfekcji i/lub drobny sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w małopolskich placówkach POZ podczas pandemii COVID-19.

Zakres wsparcia obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego:

– prześcieradła jednorazowe

– lampa bakteriobójcza przepływowa na statywie

– pojemniki i worki na odpady w tym:

– kosze na śmieci poj.25l

– kosze na śmieci poj.40l

– kosze na śmieci poj. 30l

– urządzenie do dekontaminacji

– środki do dezynfekcji sprzętu i powierzchni

– aparat EKG 12 kanałowy

– aparaty do mierzenia ciśnienia zegarowe

– aparat do mierzenia ciśnienia automatyczny – elektroniczny

– fonendoskopy internistyczne, pediatryczne

– pulsoksymetry bezprzewodowe palcowe

– termometry do pomiaru temperatury ciała

– przesłony, parawan medyczny z plexi pojedynczy jezdny

– parawan medyczny z plexi podwójny jezdny

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu