Print Friendly, PDF & Email

Realizowane jest Zadanie pn. Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku

finansowane ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego
na podstawie umowy nr WP-VI.3/2018 z dnia 27.09.2018 r.

 

 

Okres realizacji zadania: 2018 r.

 

Wartość zadania: 2 859 092,31 zł
Kwota dofinansowania: 1 931 995,56 zł

 

Zakres wsparcia obejmuje prace modernizacyjne oraz zakup wyposażenia.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu