Print Friendly, PDF & Email

Realizowane jest Zadanie pn.  „Modernizacja instalacji gazów medycznych wraz z rozbudową o panele nadłóżkowe na oddziałach szpitalnych w związku z COVID-19” .

finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie umowy nr 9/WI/2022 r.

Okres realizacji zadania:  2022
Wartość zadania:  595 000,00 zł

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje m.in.

  • wykonanie paneli nadłóżkowych z gazami medycznymi w oddziałach szpitalnych,
  • wykonanie nowych przyłączy tlenu od tlenowni do szpitala,
  • rozprowadzenie poziomów tlenowych w szpitalu.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu