Print Friendly, PDF & Email

Środki unijne na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

16 lipca 2010 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 3 504 985, zł na realizację w brzeskim SP ZOZ modernizacji SOR-u. Chodzi o projekt pod nazwą “Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Brzesku do wymogów obowiązujących przepisów prawa wraz z doposażeniem w aparaturę medyczną”. Wartość całkowita projektu wynosi 4 128 391, zł, a dofinansowanie stanowi 85% tej wartości. Źródłem dofinansowania są środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu XII: “Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.

Na tak radosną wiadomość przyszło nam czekać dwa lata, tyle bowiem trwało procedowanie nad projektami zgłoszonymi do Konkursu z POIiŚ pt. “Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii”, ogłoszonego w październiku 2008 roku. Przystępując do konkursu przygotowaliśmy pełną dokumentację architektoniczną, pozyskaliśmy wszelkie uzgodnienia i pozwolenie na budowę. I chociaż przyjęty harmonogram przewidywał realizację tej inwestycji w 2010 roku, to jednak bez zabezpieczenia środków finansowych nie mogliśmy jej rozpocząć. Obecnie, mając już pewność w zakresie finansowania, wiemy, że zrealizujemy inwestycję w 2011 roku.

Podjęte prace budowlane obejmą: rozbudowę budynku SOR o obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć i o stanowisko do dekontaminacji (których w obecnym stanie SOR nie posiada), a także budowę tzw. “ciepłej sieni” z bezkolizyjnym podjazdem dla dwóch karetek. Zmodernizowany SOR zostanie doposażony w nowy sprzęt medyczny, jak np. Aparat jezdny RTG.

Ze względu na rozmach tej inwestycji rok 2011 z pewnością będzie trudny dla codziennego funkcjonowania SOR i jego personelu, a prowadzone prace przyniosą wiele utrudnień dla pacjentów. Ale efekt końcowy wart jest wyrzeczeń. A z drugiej strony zaniechanie tych działań mogłoby zagrozić kontraktowaniu usług ratownictwa medycznego od 2012 roku, taki bowiem jest ustawowy termin spełnienia wymogów unijnych dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu