Print Friendly, PDF & Email

W ramach programu pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” realizowane jest

Zadanie pn.  „Program badań przesiewowych raka jelita grubego”
finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia na podstawie umowy nr 1/4/76/2019/216/351

Okres realizacji zadania: 2019-2021
Wartość zadania: 429 000, 00 zł

W ramach zadania będzie wykonanych łącznie 810 badań kolonoskopowych, z czego 405 w znieczuleniu (sedacji).

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu