Print Friendly, PDF & Email

Realizowane jest Zadanie pn.

  1. Zakup tomografu do SP ZOZ w Brzesku, dostosowanie pomieszczenia na przeniesienie starego aparatu oraz utworzenie izolatek przeznaczonych dla potrzeb hospitalizacji osób z podejrzeniem koronawirusa.
  2. Dostosowanie szpitala do przepisów prawa poprzez poprawę szybów pod windy, wymianę wszystkich wind, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, modernizację pomieszczeń składnicy akt na szatnię dla pracowników, wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku „D” na szatnie dla pracowników oraz pomieszczenia składnicy akt, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia dodatkowe (pomocnicze), przebudowa pomieszczeń istniejącego Oddziału Chorób Płuc i Poradni Gruźlicy .Chorób Płuc oraz istniejących pomieszczeń kuchni w celu dostosowania do leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID 19 oraz wykonanie połączenia klatką schodową i windą wszystkich kondygnacji budynku „A” Szpitala z kondygnacjami Budynku „D”

finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na podstawie umowy z dnia 18 lutego 2021 r.

 

 

Okres realizacji zadania:  2021 rok
Wartość zadania: 

1.    2 000 000,00 zł

2.   5 000 000,00 zł

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

  • zakup sprzętu medycznego
  • prace modernizacyjne

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu