Print Friendly, PDF & Email

Realizowane jest Zadanie pn.  Rozbudowa istniejącej instalacji tlenowej w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19” 

finansowane ze środków budżetu Wojewody Małopolskiego na podstawie umowy nr 9/WI/2020 r.

Okres realizacji zadania:  2020 – 2021
Wartość zadania:  112 824,86 zł

Zakres wsparcia obejmuje prace modernizacyjne przy rozbudowie istniejącej instalacji tlenowej.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu