Print Friendly, PDF & Email

Realizowane jest zadanie inwestycje polegające na dofinansowaniu podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych

Okres realizacji zadania:  2024 – 2025
Całkowita wartość zadania:  12 531 825 zł

Wartość dofinansowania: 

w 2024 r. – 9 139 627 zł

w 2025 r. – 3 392 198 zł

Zakres wsparcia obejmuje prace modernizacyjne oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SOR oraz współpracujących pracowni diagnostycznych  w SP ZOZ w Brzesku.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu