Print Friendly, PDF & Email

Realizowane jest Zadanie pn.  Zakup ambulansu sanitarnego dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku finansowane ze środków dotacji celowej Powiatu Brzeskiego w wysokości 600 000,00 zł.(w tym 480 000 ,00 zł – budżet państwa, 120 000,00 zł -środki własne Powiatu)

Okres realizacji zadania:  2022
Całkowita wartość zadania:  728 120,88 zł

Zakres wsparcia obejmuje zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, który przyczyni się do poprawy efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez sprawny transport pacjentów.

 

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu