Print Friendly, PDF & Email

 

Realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku – videobronchoskopu z funkcją EBUS i sześciu kardiomonitorów z modułami i centralą monitorującą” dofinansowane z dotacji celowej (ze środków budżetu Województwa Małopolskiego) w wysokości 800 000,00 zł na podstawie  umowy zawartej w dniu 6 października 2023 r. pomiędzy  Powiatem Brzeskim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

Wartość dofinansowania: 800 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1 095 012,00 zł

 

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach „dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia dla szpitali powiatowych w województwie małopolskim”.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu