Obradowała Rada Społeczna Szpitala w Brzesku

Print Friendly, PDF & Email

Między innymi na temat zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej, a także  rocznego (za rok 2018) sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego rozmawiali członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Brzesku.  Podjęto też kilka uchwał. Spotkanie odbyło się 27 czerwca w sali konferencyjnej  brzeskiego szpitala.

Rada Społeczna SP ZOZ w Brzesku obecnej kadencji, została powołana 1 lutego 2019 roku. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 19 lutego.

Jej członkowie spotykają się systematycznie, by omówić sprawy bieżące  związane z funkcjonowaniem  szpitala powiatowego.  W skład dziewięcioosobowej rady wchodzą: starosta brzeski Andrzej Potępa – przewodniczący, Krzysztof Dudziński – przedstawiciel wojewody, oraz członkowie wybrani przez Radę Powiatu Brzeskiego:  Kazimierz Brzyk, Marek Chudoba,  Janusz Kwaśniak,  Krzysztof Klimek,  Tomasz Latocha, Ryszard Ożóg, Justyna Wójtowicz-Woda.

ABY WEZWAĆ POMOC MEDYCZNĄ w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr 999 lub 112.

Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 08 02.

Ustaw wyskakujące okienko układu